ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำ การผลิตไฟฟ้าด้วยกระแสน้ำ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ว่า วันนี้มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย ซึ่งเขื่อนสิรินธรเป็นอีกจุดที่จะต้องนำมาศึกษา เพื่อเสนอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่พบนั้น คือปริมาณในเขื่อนนั้นเหลือน้อย

แต่ทางเขื่อนสิรินธรยังมีปริมาณน้ำมากพอสมควร ประมาณ 52% ยังเพียงพอต้องการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ทั้งนี้ยังเจอปัญหาอีกหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการสร้างเขื่อนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ส่วนปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่สำคัญ คือฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งการเติมปริมาณน้ำในเขื่อนนั้น จะพึงการทำฝนหลวงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะการทำฝนหลวงต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างในการทำ และคิดว่าภายใน 3 เดือนนั้น จะได้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษาและนำสรุปในการนำเสนอรัฐบาลต่อไป