วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.: พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บทผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยมี นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม​ ณ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย