นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยถึงเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าได้ตอบรับเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วนั้น ไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการ สศช. ตามปกติ และยังมีภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลและกลั่นกรองโครงการและแผนงานเงินกู้ 4 แสนล้านบาทให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ดี เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยและสนับสนุนงานอยู่เบื้องหลังของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย