วันที่ 13 ก.ค.63 เวลา 10.00​ น.: นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจ โรงเรียนวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน​ และโรงเรียนวัดสุวรรณาราม สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อติดตามการจัดแผนการเรียนรู้ และการใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ในการจัดห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ เว้นระยะห่าง ขยายห้องเรียนตามความเหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบทุกคนและครบทุกกลุ่มสาระ ในการนี้นายประเสริฐได้เน้นย้ำเตือนความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในโรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบ พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร