นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวเสนอแนะนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาจากเหตุการทหารอียิปต์ ที่ จ.ระยอง และลูกสาวอุปทูตซูดาน ที่ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2กรณี 3 ข้อ ได้แก่
1.รัฐบาลต้องมีความชัดเจนในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาด แก้ปัญหาด้วยความโปร่งใส และถอดบทเรียนไม่ให้เกิดความผิดพลาดในข้อต่ออีก 2.การแก้ปัญหาของนายกรัฐมนตรีต้องไม่เป็นลิงแก้แห ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างสิทธิทางการทูตกับคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในอียิปต์และในประเทศต่างๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไทย ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศออกนอกเสตจควอรันทีน และต้องได้รับการกักตัว 14 วัน และ 3.ต้องการเสนอให้มีการเยียวยาประชาชน โดยกันงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่วนของวงเงินการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศจำนวน 4 แสนล้านบาท ด้วยการแยกงบประมาณจำนวน 1 แสนล้านบาท ไว้สำหรับเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่กำลังจะได้รับผลกระทบจากกรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปภายในจังหวัดระยองในครั้งนี้ เนื่องจากมองว่า โครงการต่างๆ ที่เสนอของบประมาณเข้ามายังมีลักษณะเป็นเหมือนโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณปกติของปี 2564 จึงเขียนเสนอขอมาในงบเยียวยาโควิด -19 เหมือนกับว่างบเยียวยาโควิดเป็นงบประมาณสำรองของปี 2564 ไม่ใช่งบประมาณเพื่อเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างแท้จริง ถือเป็นการใช้ภาษีอย่างฟุ่มเฟือย