นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมาธิการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการประชุมนี้วิปฝ่ายค้านวันนี้ ว่า พิจารณาวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ มีกระแสข่าวว่าจะมีการเลื่อนญัตติการเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธานอยู่ ซึ่งจะหารือถึงหลักการและระเบียบข้อบังคับ จารีตประเพณี เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งกระทบต่อระบบการถ่วงดุลตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลดประธานกรรมาธิการคณะใดก็ตาม จะส่งผลให้ประธานกรรมาธิการไม่มั่นใจ ในสถานะของตัวเองหากเสียงข้างมากคุกคาม

 

ขณะที่มีการเพิ่มสัดส่วนกรรมาธิการในบางคณะ เฉพาะครั้งนี้ รัฐบาลเติมไปที่กรรมาธิการ ป.ป.ช. ทำให้ ให้เห็นเจตนาว่ารัฐบาลจะทำให้กรรมาธิการชุดนี้ทำงานไม่ได้ และเมื่อรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากในกรรมาธิการที่มีอำนาจตรวจสอบก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย และเชื่อว่าเมื่อสังคมได้พิจารณาไม่น่าจะรับได้

พร้อมกันนี้ นายสุทิน กล่าวว่าได้มีการหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานแล้ว เพราะหากทำครั้งนี้ได้ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจารีตในสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหญ่ เพราะต่อไปนี้ใครจะเป็นประธานกรรมาธิการ และถ้ารัฐบาลจะใช้เสียงข้างมากก็อาจจะเป็นไม่ได้แม้แต่คณะเดียว การตรวจสอบก็จบกรรมาธิการก็ไม่มีความหมาย