นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังเปิดรับสมัครผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมาและ มีผู้ยื่นใบสมัครเข้ามา 6 ราย โดยล่าสุดในวันนี้ทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดซองของผู้สมัครทั้ง 6 ราย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าผ่านหลักเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าสู่กระบวนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ภายในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี่

อย่างไรก็ตามคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้จะได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป