นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการดำเนินงานของธนาคารออมสิน ว่า ทางธนาคารจะต้องเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบการใหม่ๆหลังนิวนอร์มอล รวมทั้งช่วยพัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ในอนาคต และต้องช่วยคนตัวเล็กในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนไปพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ

ทั้งนี้ คงต้องปรับโครงสร้างของธนาคารให้มีการช่วยเหลือคนตัวเล็กให้มากขึ้น และฐานราก เพื่อสร้างโอกาสให้เติบโตได้ในอนาคต

ด้านนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งภาคการท่องเที่ยว สปา วงเงิน 1 แสนล้านบาทรูปแบบซอร์ฟโลน และต้องเป็นการกู้เงินที่ทำให้เกิดการพัฒนาและสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ในอนาคต สำหรับเอสเอ็มอีที่ขนาดธุรกิจไม่เกิน 50 ล้านบาท