นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมด้วยนายคำนูญ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการฯ รับยื่นหนังสือจากนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอให้มีการควบคุมค่าโดยสารไม่เกิน 5% ของรายได้ขั้นต่ำ เนื่องจากค่าบริการรถขนส่งมวลชนมีราคาแพง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการขนส่งมวลชน และลดความเหลื่อมล้ำได้ โดยเลขานุการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากรถไฟฟ้าทุกระบบ สูงถึง 26-28 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการใช้

บริการรถเมล์บขส.ปรับอากาศสูงถึง 15-16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบอัตราค่าแรงขั้นต่ำต่อวันของคนกรุงเทพฯ ซึ่งสวนทางกับคุณภาพของบริการขนส่งสาธารณะ และความไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเพื่อการเดินทาง มากถึง 43 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางการจราจรติดขัดบนท้องถนน เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อม

ด้านนายคำนูณ กล่าวว่า กรรมาธิการฯจะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมกรรมาธิการฯ เพื่อศึกษารายละเอียดอย่างรอบคอบ พร้อมหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะได้ประสานงานไปยังรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอแนะไปพิจารณาออกมาตรการต่อไป