นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยนางอมรัตน์ โชคปมิตกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสัดส่วนภาคกลาง ร่วมลงพื้นที่หาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อสำรวจพื้นที่และเตรียมเข้าสังเกตการณ์เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น กรณีคณะรัฐมนตรีและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) มีมติให้ผลักดันพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่กลัวว่าจะนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและชุมชนดั้งเดิม และได้แสดงออกคัดค้านมาโดยตลอด ท่ามกลางแรงกดดันและคุกคามจากอำนาจรัฐ โดยนายปดิพัทธ์ กล่าวว่าในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ตนได้มีความกังวลห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่นี้อย่างมาก จึงได้เตรียมการเข้าสังเกตการณ์เวทีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ แต่เบื้องต้นได้พบเห็นว่าเวทีนี้แม้จะอ้างว่าป็นเวที “สาธารณะ” แต่ปรากฏว่ายังไม่เจอบรรยากาศเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเลย

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลของชาวบ้านว่าเวทีแบบนี้จะเป็นการจัดตั้ง มีการให้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าโดยอ้างความปลอดภัย ซึ่งแม้แต่ต้นก็ยังไม่สามารถเข้าไปสังเกตการณ์ได้ และต้องขออนุญาตโดยใช้กระบวนการที่ยาวนาน

ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนทุกคนในประเทศนี้ ที่มีความห่วงใยต่อความเป็นธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ที่เป็นแหล่งความมั่งคั่งในทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจับตามองเวทีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ ว่าจะเป็นไปโดยกระบวนการที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วมของประชาชนจริงหรือไม่