นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ยอมรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้อาจทรุดตัวลงมากกว่าที่หอการค้าไทยได้เคยประเมิน เนื่องจากมีหลายปัจจัยใหม่เข้ามากระทบโดยเฉพาะปัจจัยการเมือง จากความไม่มั่นใจในเสถียรภาพที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะมีผลต่อนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจหากไม่สามารถสานต่อและเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ ตามเวลาที่กำหนด จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศ ทรุดตัวลงได้อีก

นอกจากนี้ มองว่า การท่องเที่ยวภายในประเทศยังไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ หากจะฟื้นการท่องเที่ยวต้องดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายด้วย แต่ในเวลานี้ยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ และประเทศไทยไม่ควรเสี่ยงจากการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ ทางหอการค้าไทยจะทำการรวบรวม และประเมินผลกระทบจาก ปัจจัยต่างๆ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนจะมีการ ปรับประมาณการเศรษฐกิจในนามของหอการค้าไทยอีกครั้ง