9 กค.2563 กองบังคับการปราบปรามภายใตก้ารอานวยการสงั่การของพล.ต.ต.จิรภพภูริเดชผบก.ป.,พ.ต.อ. คงกฤช เลิศสิทธิกุล รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.5 บก.ป., พ.ต.ท.สุพจน์ พุ่มแหยม, พ.ต.ท.อนุชา ศรีสาโรง รอง ผกก.5 บก.ป., พ.ต.ท.ภูวนนท์ สมัครไทย รอง ผกก.5 บก.ป. เจ้าหน้าที่ตารวจชุดจับกุม กก.5 บก.ป. นาโดย ร.ต.อ.สุขสิทธิ์ ประเสริฐ สว.กก.5 บก.ป. และ เจ้าหน้าที่ตารวจ ชุดปฏิบัติการ ที่ 1 กก.5 บก.ป.ร่วมกันจับกุม นางสาวภาวิณี (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี จ. 2/2562 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2562 ซึ่งต้องหาว่า “ฉ้อโกงทรัพย์” นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่ามีหมายจับของศาลจังหวัดกาญจนบุรีอีก 1 หมายจับคือ หมายจับที่ จ. 3/2562 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2562 ซึ่งต้องหาว่า “ฉ้อโกงทรัพย์” จับกุม บริเวณหน้าคอนโดย่าน ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤติการณ์ เมื่อประมาณปลายปี 2560 ข้าราชการครูในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี จานวนหลายราย ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ว่าถูกนางสาวภาวิณีฯ ซ่ึงอ้างเป็นตัวแทนขาย ประกันของบริษัทประกันชีวิตช่ือดังแห่งหนึ่ง มาเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตสาหรับข้าราชการครูโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ต้องหาได้นาเอกสารรายละเอียดโปรโมช่ันของกรมธรรม์ มาเสนอครูกลุ่มดังกล่าว ซึ่งหากผู้ใดสนใจต้องจ่าย ค่ากรมธรรม์ในวันทาสัญญาคนละ 10,000 บาท แล้วจึงจะนาเอกสารกรมธรรม์มามอบให้ภายหลัง ซึ่งมีครู หลงเชื่อหลายสิบราย แต่เมื่อ น.ส.ภาวิณีฯ รับเงินค่าทาสัญญาดังกล่าวไปแล้ว กลับหายเงียบไป ไม่ติดต่อนา กรมธรรม์มา และเมื่อผู้เสียหายพยายามติดต่อสอบถามถึงเอกสารกรมธรรม์ ผู้ต้องหากลับอ้างว่าบริษัทยังไม่ส่ง กรมธรรม์มาให้ จนเวลาล่วงเลยหลายเดือน ผู้เสียหายก็ไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้อีก โดยรวมมูลค่าความ เสียหายท้ังหมดประมาณ 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีครูบางรายที่เคยได้รับกรมธรรม์ที่ทามาจากผู้ต้องหา ได้ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัย ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบกรมธรรม์ โดยพบว่ากรมธรรม์ท่ีน.ส.ภาวิณีฯ นาไปให้ ไม่ใช่กรมธรรม์ที่ทางบริษัทออกให้ แต่อย่างใด กลุ่มผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และเมื่อ น.ส.ภาวิณีฯ ทราบว่าตนเอง ถูกแจ้งความดาเนินคดี จึงได้พยายามไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ครบทุกคน พนักงานสอบสวนจึงได้ขอ อนุมัติหมายจับ นางสาวภาวิณีฯ

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกากับการ 5 กองบังคับการปราบปราม ได้สืบสวนจน ทราบว่า น.ส.ภาวิณีฯ หลบหนีมาเป็นเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำเปลี่ยนชื่อเป็น น.ส.วนิดา อยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี จึงได้สืบสวนติดตามจับกุมตัวได้ที่หน้าคอนโดย่าน ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

จากการสอบถามนางสาวภาวิณีฯ ให้การรับสารภาพว่า ตนได้ไปขายประกันให้ข้าราชการครูในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี จริง แต่เนื่องจากมีปัญหาชีวิตประกอบกับหมุนเงินไม่ทัน จึงนาเงินของ ผู้เสียหายไปใช้จ่ายก่อน