นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานเสวนา แนะทางออกไทยหลังโควิด ครั้งที่ 2 จัดโดยเวทีสภาที่3 ว่า ไทยต้องใช้เวลาถึง 3 ปีในการฟื้นกลับมาที่เดิม ซึ่งที่เดิมก็ยังถือว่าแย่มาก ดังนั้นการที่ไทยจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็งได้จะต้องมีผู้นำที่ฉลาดและมีวิสัยทัศน์ ผู้นำที่บริหารประเทศมากว่า 6 ปี เศรษฐกิจขยายตัวต่ำเตี้ย แถมล่าสุดยังโกรธที่ถูกกล่าวหาว่าฉลาดน้อยในสภา ทั้งที่ยอมรับเองว่าไม่เก่งเท่า ส.ส. ในสภาและเคยบอกเองว่า ไม่เก่งเศรษฐกิจ ไม่น่าจะสามารถฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาได้ ความจริงใจแต่ไม่เก่งคงไม่สามารถช่วยอะไรได้ และไม่น่าใช่ทางออกของประเทศนี้ ปัญหาความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลหลังการปฏิวัติทำให้การลงทุนหดหายและการส่งออกแทบไม่ขยายตัวเลยตลอด 6 ปี แถมมีรัฐบาลที่สื่อต่างประเทศเชื่อว่าเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการ ซึ่งจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจของไทยทรุดลงไปอีกถ้ารัฐบาลไม่รู้จักวิธีการแก้ไข ดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขหนี้และฟื้นเศรษฐกิจ 6 แนวทางดังนี้

1.ต้องเปลี่ยนรัฐบาล ในเมื่อรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาล

2.ต้องสร้างรายได้ การแก้หนี้ที่ดีที่สุดคือการสร้างรายได้ โดยต้องคำนึงการสร้างรายได้ของทุกภาคส่วน

3.ต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะภาครัฐ ดังนั้นต้องเลิกคิดได้เลยว่าจะซื้ออาวุธเพื่อลูกหลาน เพราะ ไทยไม่ได้รบกับใคร

4.การเข้าถึงแหล่งทุน การที่จะฟื้นเศรษฐกิจได้รัฐบาลอาจมีความจำเป็นต้องกู้เงินอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้ การเสนอซอฟท์โลนจำนวนมากในช่วงนี้จึงจำเป็นและควรเลือกว่าธุรกิจประเภทใดจะเป็นอนาคตที่รัฐควรสนับสนุน

5.การปรับปรุงประเทศให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.แนวคิด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ยังเป็นแนวทางที่ใช้ได้เสมอ รัฐบาลจะต้องกลับมาคิดว่าแนวทางใดที่จะลดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

นี่เป็นแนวคิดพื้นฐานในการฟื้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลควรจะต้องคิดได้อยู่แล้ว แต่กลับไม่เห็นเคยทำ หรือ อาจจะทำไม่เป็น ดังนั้นจึงอยากให้นำไปคิด และ หาทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสฟื้นตัวได้