พระสถาพร ชยาพินันโท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ อดีต ผู้ช่วย ผบ.ตร./ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา/ประธานมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส/จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ส่องศรี มงคลสวัสดิ์ มารดา คุณมนสิการ สําราญสํารวจกิจ ภริยา พลตำรวจตรี ดร.เสนิต สําราญสํารวจกิจ ผบก.กองวิจัย โดยมี นาวาอากาศเอก มนัส มงคลสวัสดิ์,พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ/รองเสนาธิการทหาร,พลตำรวจตรี อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3 และ พันเอกหญิง รจเรข ติยะโคตร นายทหารปฏิบัติการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม และมี พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์,พลตำรวจตรึ ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช น.,คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกกิตติมศักดิ์ เกียรติคุณถาวรสมาคมวิเทศพาณิชย์ ไทย-จีน และ คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ หุ้นส่วนตลาดคลองเตย ร่วมถวายผ้าไตรจีวร ในวันที่อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาหลีตู (ศาลา3) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติและญาติสนิทมิตรสหายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลจำนวนมาก

โดยในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาหลีตู (ศาลา3)
เวลา 14.00 น. เคลื่อนศพสู่เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
เวลา 17.00 น. พระราชทานเพลิงศพ
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนับถือและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมครั้งนี้
(ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)