นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘สมชัย ศรีสุทธิยากร Fan page‘ กล่าวถึงประเด็นที่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า มีเนื้อหาในร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่ สนช.ปรับแก้ โดยยังมีหลายประเด็นที่อาจเข้าข่ายขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงอยากให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความเพื่อให้เกิดความชัดเจน

นายสมชัย  กล่าวต่อประเด็นนี้ว่า แม้ว่า พรป.ส.ส.และ พรป.ส.ว. จะผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตาม ม.148 ของรัฐธรรมนูญ มี 2 ช่องทางที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกรณีที่เห็นว่าร่างกม.ดังกล่าวมีข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คือ ช่องทางที่หนึ่ง สนช.จำนวนร้อยละสิบ หรือ 25 คนร่วมลงนามถึง ประธาน สนช. ช่องทางที่สอง นายกรัฐมนตรี เห็นควรให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงถึง 2 ช่องทางเท่านั้นที่สามารถทำได้ และในขณะนี้เริ่มมีข่าวว่า ประธาน กรธ.จะมีหนังสือขอให้มีการยื่นตีความไปยังศาลรัฐธรรมนูญ โดยชี้แจงว่า จะไม่กระทบต่อโร้ดแม็ปเลือกตั้ง

นายสมชัย กล่าวต่อไปว่า ใครบอกที่ไม่กระทบโร้ดแม็ป ให้ไปเรียนบวกเลขกันใหม่ กรณีที่ไม่มีการยื่นศาล ต้องใช้เวลาเต็มที่ 330 วันหลังจากนายกฯทูลเกล้า คือ รอโปรดเกล้าฯ 90 วัน ชะลอการใช้ 90 วัน เวลาเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ 150 วัน  ดังนั้นหากนายกสามารถทูลเกล้าได้ในเดือนมีนาคม 2560 นับไป 11 เดือน ก็คือ กุมภาพันธ์ 2562 กรณีที่มีการยื่นศาล ต้องทดเวลาเพิ่มอีก 2 เดือน คือเผื่อการวินิจฉัยของศาลไว้ประมาณ เดือนครึ่งและการนำกลับมาแก้เล็กหลังศาลวินิจฉัยอีกครึ่งเดือน การนับเวลาใหม่จึงเป็น 390 วัน หรือ 13 เดือน แปลว่า วันเลือกตั้งจะเคลื่อนจากโร้ดแม็ปไปอีกสองเดือน จาก กุมภาพันธ์ เป็น เมษายน 2562

ที่ตื่นเต้นกว่านั้นคือ ในวรรคสามของ มาตรา 148 เขียนว่า หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็น สาระสำคัญของกฎหมายให้ร่าง พระราชบัญญัตินั้นตกไป แลดูประเด็นที่ อ.มีชัยทักท้วงเกี่ยวกับ พรป.ส.ว.นั้น ต้องบอกว่าเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. ซึ่งแปลว่า หากส่งตีความแล้วศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าผิดหรือขัดในสาระสำคัญ เราคงเห็นการยกร่าง พรป.ส.ว.กันใหม่ทั้งฉบับ. ใช้เวลายืดไปอีกออกอย่างน้อยหกเดือน ใครที่บอกว่า พรป.ส.ว.ไม่เสร็จ ก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้ง ส.ส. ขอบอกสั้นๆ รัฐธรรมนูญบอกให้เลือก ส.ว.ให้เสร็จก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. 15 วัน. ไม่มี ส.ว.ก็ไม่มี ส.ส. นายสมชัย กล่าว

“หมากนี้ลึกซึ้งยิ่ง ขึ้นอยู่กับใครจะเป็นจำเลยให้สังคมระหว่าง 25 สนช.หรือ นายกรัฐมนตรีถ้าโร้ดแม็ปต้องเลื่อนไปอีก 2-6 เดือน ส่วน อ.มีชัย รอดครับ” นายสมชัย กล้่าว

 

Somchai