วันที่​ 7 ก.ค. ​2563​ ศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า จากสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ปี 2563 ซึ่งกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ส่งนวัตกรรมสื่อสารไร้สายผ่านห้องความดันลบ ผู้ป่วยโควิด-19 (Smart Talk For Covid -19) (Product innovation) เข้าประกวด

ซึ่งนวัตกรรมสื่อสารไร้สายผ่านห้องความดันลบ ผู้ป่วยโควิด-19 (Smart Talk For Covid -19) (Product innovation) ของโรงพยาบาลตำรวจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภท Covid -19

นวัตกรรมสื่อสารไร้สายผ่านห้องความดันลบ ผู้ป่วยโควิด-19 (Smart Talk For Covid -19) เป็นนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการสื่อสารสองทาง ผ่านอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ติดต่อในห้องผู้ป่วยและใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิด แพทย์และคนไข้ จะไม่มีการสัมผัสกันโดยตรง ลดจำนวนครั้งการเข้าไปในห้องความดันลบ ซึ่งจะลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ของบุคลากรทางการแพทย์ ไปยังบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังเป็นการลดปริมาณขยะติดเชื้อจากการใช้ชุด ppe และลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีที่ใดใช้มาก่อน

โรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1