นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวในรายไนท์กาย nigth guy ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ถึงสังคมใหม่(new normal)?ในช่วงเปิดเทอมนี้ว่า เปิดเทอมปีการศึกษานี้พ่อแม่ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ดังนั้นรัฐมนตรีศึกษาธิการควรใส่ใจและดูแลคุณภาพชีวิตนักเรียนกว่านี้ เพราะตอนนี้จากการติดตามข่าววารและได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มีบุตรหลาน ทราบว่าแต่ละโรงเรียนมีการรับมือที่ต่างกัน ภาพเฟสชิลที่โรงเรียนหนึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อสร้างระยะห่างตอนเข้าแถวเคารพธงชาติให้นักเรียนใช้ เป็นภาพที่สะท้อนว่ากระทรวงศึกษาไร้ศักยภาพ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน อย่าเมินเฉยปล่อยงบประมาณไหลเข้ากระทรวงโดยที่ผู้ปกครองและและนักเรียนไม่เคยได้รับการเยียวยาจากภาครัฐซึ่งขณะนี้ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งประเทศกำลังรับมือกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่วิกฤติโควิด-19 ได้สร้างไว้

แต่ผู้นำรัฐกลับทำเสมือนว่าช่วงเวลานี้เป็นสถานการณ์ปกติ ผู้ปกครองควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องภาระค่าใช้จ่าย นักเรียนควรได้รับเครื่องมือป้องกันโรคที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลอย่างถ้วนหน้า ระบบราชการของรัฐในการดูแลของศึกษาธิการต้องรู้จักปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานของตัวเองอย่าสักแต่ยึดเอากฎระเบียบแข็งทื่อ จนลืมที่จะเข้าใจความเป็นจริง ณ เวลาปัจจุบัน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีต้องเข้ามาดูแลอย่าจริงจังอย่ามัวขลุกอยู่กับเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรี หากเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีคือคนที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดหรือถ้าหากว่ารัฐมนตรีทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีควรก็ต้องมารับผิดชอบ ประเทศจะมั่นคงได้ต่อเมื่อให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน