นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สอท. เปิดเผยว่าความกังวลของภาคประชาสังคมที่มีต่อการเข้าร่วมเจรจา CPTPP นั้น ทางภาคเอกชน กำลังตั้งทีมศึกษา ผลดี-ผลเสีย เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้ ก่อนจะเสนอเป็นอีกหนึ่งต้นแบบให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งจะไม่มีความซ้ำซ้อนกับผลการศึกษาที่เคยมีออกมาก่อนหน้านี้ เพราะจะเป็นข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด

โดย CPTPP ต่างกันโดยสิ้นเชิงกับ TPPเดิม เพราะการถอนตัวของสหรัฐฯ ทำให้ประเด็นข้อกังวลสำคัญ โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาถูกถอนออกไปทันที และแม้ยังมีข้อกังวลอยู่ในหลายประเด็น แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจา และหลายประเทศ ก็สามารถขอเวลาในการปรับตัวได้ ในขณะที่ประเทศไทยเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการพัฒนาของโลกการค้าอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน