การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วันสุดท้าย วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท จะเริ่มประชุมในเวลา 09.00 น. หลังเมื่อวานนี้ ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมในเวลา 01.38 น. โดยฝ่ายค้านยังคงพุ่งเป้าไปที่การจัดสรรงบประมาณที่ไม่คุ้ม ไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติ เช่น งบประมาณของ กระทรวงคมนาคม ให้การพัฒนาระบบคมนาคม ขนส่ง กระจายไปไม่ทั่วถึง อีกทั้งยังจัดสรรงบประมาณที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง หวั่นว่า อาจเป็นการเทงบประมาณ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงว่า การจัดสรรงบประมาณไปยังกระทรวงต่างๆ พิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วน และความเหมาะสม ตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เลือกปฏิบัติ โดยต้องพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดการค้า การลงทุน แต่รัฐบาลจะทำเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ สส. ในพื้นที่ จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน ให้สำเร็จโดยเร็ว พร้อมย้ำว่า ทุกโครงการที่เป็นความต้องการของ สส.และประชาชน ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ จะพิจารณาศึกษาจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เป็นไปตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้

สำหรับภาพรวมการอภิปรายตลอด 2 วัน เป็นไปด้วยความราบรื่น ยังไม่มีการประท้วงให้เสียเวลาการประชุม ส่วนเวลาการอภิปราย และจากการสังเกตพบว่า สส. ฝั่งรัฐบาล อยู่ในห้องประชุม น้อยมาก จนมี สส. บางคน แสดงความเห็นว่า ร่างกฎหมายที่มีความสำคัญกับประเทศ สส. ฝั่งรัฐบาล ควรให้ความสำคัญมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมจะมีการลงมติรับหลักการวาระแรก ก่อนเที่ยงคืนวันนี้