รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร อดีตโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และล่าสุดเพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ก.ค. นี้ จะมีการประชุมหารือร่วมกันของประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ รวม 13 คน

โดยนายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯด้านกฎหมาย มาเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อจะเป็นการวางกรอบ ขอบเขตการทำงานแค่ไหน ลงรายละเอียดในมิติไหนบ้าง จากนั้นแต่ละคณะก็แยกไปประชุมของตนเอง ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนั้น แน่นอนว่า หลักใหญ่ใจความของการเมืองคือต้องยึดสิทธิ เสรีภาค ความเสมอภาค การกระจายอำนาจการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนพรรคการเมืองนั้น มีกฎหมายที่ตรวจสอบชัดเจนอยู่แล้ว และสิ่งสำคัญที่สุดคือการยึดโยงกับประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเมืองให้มากที่สุด และแน่นอนว่าการเมืองมีการเห็นต่างกันอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องมาแสวงหาจุดร่วมกันเพื่อทำการเมืองแบบใหม่ ในแบบ New Normal