เด็กไทยสู้ภัยโควิด “Thai Kids Fight COVID” (TKFC) เป็นโครงการที่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-8 จัดทำขึ้นเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารและนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากผ้าในการใส่เพื่อป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียนระดับประถมต้น (ป.1 – 4) ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึง 15 สิงหาคมนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลโครงการ TKFC นี้จะดำเนินการมอบหน้ากากให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารผ่านเครือข่ายภายใต้นักศึกษาหลักสูตรปธพ.ทั่วประเทศเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสดูแลและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียนและครูอาจารย์เกี่ยวกับการใส่หน้ากากล้างมือทำความสะอาดอย่างถูกวิธีและการรักษาสุขอนามัยที่ดี

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์พล.อ.ต.นพ.อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และแพทยสภาพญ.เจรียงจันทรกมลประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (ปธพ.8) ในฐานะประธานโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิดThai Kids Fight COVID (#TKFC) และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการฯแถลงข่าวความร่วมมือโครงการซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณนพ.เกษมวัฒนชัยประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มีความห่วงใยน้องๆที่ขาดแคลนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ใส่หน้ากากของผู้ใหญ่ไม่ได้จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนพ.อุดมคชินทรที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ให้มาดูแลโครงการมูลนิธิฯร่วมกับสภากาชาดไทยจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเพื่อมอบให้น้องๆโรงเรียนชั้นประถมในท้องถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนตชด. ที่ตั้งอยู่บนดอยบนเขา

พล.อ.ต. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์กล่าวว่าเมื่อเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และคณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1- 8 ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดโครงการอาสาร่วมใจสู้ภัย COVID เพื่อสนับสนุนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งโครงการฯได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์จากภาคีเครือข่ายและประชาชนอย่างกว้างขวางได้มีการจัดคาราวานเพื่อนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปยังจังหวัดสงขลาเชียงใหม่และขอนแก่นรวมทั้งการจัดส่งสิ่งของเครื่องใช้อาหารแห้งและนมผงสำหรับเด็กไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนที่จังหวัดภูเก็ตด้วยทั้งนี้ตลอดระยะเวลาของโครงการซึ่งสิ้นสุดเมื่อ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการบริหารจัดการจัดหาและจัดสรรอย่างโปร่งใสตามความประสงค์ของทุกฝ่ายทำให้โครงการที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับโครงการ“เด็กไทยสู้ภัยโควิด” หรือ “Thai Kids Fight Covid”(#TKFC) เป็นโครงการต่อเนื่องจาก #อาสาร่วมใจFightcovid โดยนักศึกษาปธพ.1-8 ทั้งนี้โครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight COVID (TKFC) “จัดหาหน้ากากผ้าเพื่อน้องประถม”เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน้ากากผ้าที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคของเด็กๆในช่วงเปิดเทอมซึ่งมาตรการการป้องกันและคัดกรองเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียนที่สำคัญคือการสวมหน้ากากในระหว่างอยู่ที่โรงเรียนโดยหน้ากากผ้าสำหรับเด็กมีความแตกต่างกับของผู้ใหญ่เช่นขนาดที่เหมาะสมกับสรีระและวัตถุดิบที่นำมาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความทนทานรวมทั้งสีสันเพื่อเพิ่มความน่าใช้รวมทั้งคุณภาพและความปลอดภัยหน้ากากสำหรับเด็กจึงต้องมีขนาดที่เหมาะสมสามารถปรับขนาดได้กับสรีระรวมทั้งต้องดูแลรักษาง่ายและให้เด็กๆสามารถเขียนชื่อที่หน้ากากได้เพื่อป้องกันการสูญหายหรือสลับกันซักได้หลายครั้งเพื่อประหยัดทั้งนี้หน้ากากจากโครงการจะมอบให้เด็กระดับประถมต้น (ป.1-4) คนละ 1 ชุดๆละ 2 ชิ้นโครงการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนการผลิตและร่วมมือจากภาคเอกชนได้แก่บริษัทสุภาราจำกัด (GQ) บริษัทนารายณ์อินเตอร์เทรดจำกัด (NARAYA) บริษัทซาบีนาจำกัด (มหาชน) (SABINA) – มูลนิธิคุณแม่จินตนาธนาลงกรณ์ทั้งนี้ทั้ง 3 บริษัทได้ร่วมสนับสนุนการผลิตหน้ากากให้กับโครงการ TKFC ในราคาพิเศษและมีกิจกรรม (แคมเปญ) ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าสำหรับเด็กให้โครงการฯ 1 ชิ้นเมื่อมีผู้ซื้อหน้ากากผ้า 1 ชิ้นอีกด้วยผู้สนับสนุนทั้ง 3 บริษัทจะร่วมบริจาคหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเข้าสู่โครงการ TKFC ไม่น้อยกว่าบริษัทละ 25,000 ชิ้นในช่วงระยะเวลากรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการ TKFC ได้โดยการซื้อหน้ากากผ้าสำหรับเด็กจากบริษัทผู้สนับสนุนข้างต้นตาม campaign ข้างต้นหรือร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิฯได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์เลขที่บัญชี 048-1-10901-9 สำหรับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายแรกได้แก่ 
1.โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและ 
2.โรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมในโครงการร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายและในพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นการทำงานแบบบูรณาการได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน 21 แห่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจำนวน 11 แห่งและโรงพยาบาลในเครือข่ายของนักศึกษาปธพ. รุ่นที่ 1-8

อย่างไรก็ตามนอกจากการมีหน้ากากสวมใส่แล้วยังต้องสอนน้องๆเล่นอย่างระมัดระวังรักษาระยะห่างและต้องล้างมือสม่ำเสมอโครงการนี้จึงได้รับเกียรติจากนพ.สมิทธิ์อารยะสกุลหรือคุณหมอโอ๊คน้องอลิน-อลันมาช่วยให้ความรู้แบบน่ารักๆผ่านคลิปวีดีโออีกด้วย