นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึง งบประมาณปี 2564 ว่า เป็นการจัดทำงบประมาณแบบแอ๊บนอร์มอล หรือ แบบไม่ปกติ เพราะจัดตามกรอบของแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนงานที่ล้าหลังไม่สามารถที่จะรับมือวิกฤติประเทศเลย ดังนั้นเมื่อยุทธศาสตร์ชาติผิดการจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณก็ผิดไปด้วย เพราะยุทธศาสตร์ชาติ ล็อคตายการพัฒนาประเทศด้วย นอกจากนี้จัดงบกลางไว้สูงถึง 614,616 ล้านบาท ถือว่าสูงที่สุดในรอบ 15 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้จ่ายงบกลางโดยไม่มีการเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบว่า นำไปใช้อะไรบ้าง

พร้อมกันนี้ นายวัน กล่าวว่าการจัดทำงบประมาณควรจะสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมทั้งปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นลงโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม ควรปรับลดมากที่สุด 6 ปีที่ผ่านมา กลาโหมมีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หลายหมื่นล้านบาท อยากถามว่าจะเอาไปรบกับใคร รัฐบาลซื้อ รถถัง เครื่องบิน เรือดำน้ำ ในภาวะเช่นนี้หากนำเงินที่ไปซื้อ อาวุธยุทโธปกรณ์มาช่วยประชาชน จะเกิดประโยชน์มากกว่า ถึงวันนี้ต้องยอมรับว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยปรับตัวลดลงและแนวโน้มว่าในปี 2564 เศรษฐกิจไทยจะยังไม่ฟื้นและกระทบต่อการจ้างงาน คาดว่าจะมีคนตกงานมากกว่า 10 ล้านคน ดังนั้นหากรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา รวมทั้งเชื่อว่าอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมสูงขึ้นตามมาอย่างแน่นอน