อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 07.53 น. มีดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อ 29.73 บาท ขายออก 30.82 บาท
ยูโรอยู่ที่ระดับ 34.91 บาทต่อยูโร
ปอนด์อยู่ที่ 39.03 บาทต่อปอนด์
เงินหยวนของจีนอยู่ที่ 4.41 บาทต่อหยวน
และเงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.28845 บาทต่อเยน