สถานการณ์ปลดล็อคดาวน์ดูจะผ่อนคลายมากขึ้นถึงกระนั้นธรุกิจรายย่อยยังคงไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการรายย่อยและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” ปีที่ 4 รับเปิดเทอมประกวดชิงทุนการศึกษาโดยให้เยาวชนลูกหลานลูกค้าของธนาคารเสนอไอเดียรับยุคดิจิทัลผ่านเรียงความภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมตลาดชุมชน” โดยสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมส่งเรียงความได้ที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยและสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่
เว็บไซต์www.tcrbank.com , www.facebook.com/TCRBankหรือwww.facebook.com/ThaiCreditKitforSocietyเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2563 และประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “คิดเพื่อน้องบ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น” ที่ดำเนินมาเป็นปีที่ 4 แล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนลูกหลานของลูกค้าธนาคารที่มีผลการเรียนดีมีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงความรู้ความสามารถในด้านการเขียนและนำเสนอไอเดียผ่านการประกวดเรียงความและที่สำคัญธนาคารเข้าใจดีว่าผู้ประกอบการรายย่อยย่อมได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าด้านการศึกษาของบุตรหลานจึงเชิญชวนบุตรหลานลูกค้าของธนาคารทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเรียงความเข้าประกวด โครงการคิดเพื่อน้อง…บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมตลาดชุมชนชิงทุนการศึกษาแบ่งประเภทการพิจารณาเป็นระดับชั้นประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาระดับละ 5 ทุนซึ่งรางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทจำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาทจำนวน 1 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาทจำนวน 1 รางวัล, รางวัลชมเชยอันดับ 1 5,000 บาทจำนวน 1 รางวัลและรางวัลชมเชยอันดับ 2 3,000 บาทจำนวน 1 รางวัลเปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน 2563 โดยจะประกาศผลในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 และกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เยาวชนผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมส่งเรียงความได้ที่สาขาที่ให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯและสำนักงานนาโนเครดิตทุกสาขาทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ www.tcrbank.com , www.facebook.com/TCRBank และ www.facebook.com/ThaiCreditKitforSociety