วันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 06:30 น. ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เปิดเผยว่า เช้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจร่วมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และตรวจสอบมาตรการจัดการจราจรการจราจร ในช่วงเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

พร้อมทั้งตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของโรงเรียนเขตพื้นที่การจราจรหนาแน่น ซึ่งการอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมเป็นที่พอใจ ระบายรถได้รวดเร็ว วอนขอให้ผู้ปกครอง นักเรียนทุกๆท่าน เตรียมความพร้อมในการขับขี่ เคารพกฏจราจร มีมีนัยเคร่งครัด ในการจอดรับส่งบุตรหลานตามจุดที่เจ้าหน้าที่ จัดให้จอด ไม่จอดแช่ ขณะรับส่ง