นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการในการรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยจัดมาตรการให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข พร้อมทั้งทางกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความยืดหยุ่นกับทางผู้บริหารโรงเรียน โดยปรับมาตรการตามสภาพของแต่ละโรงเรียน ทั้งนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดทำระบบการเรียนการสอนแบบออนแอร์ ออนไลน์ได้ ไว้ควบคู่กับการเรียนปกติด้วยเพื่อเป็นการรับมือหากมีกรณีฉุกเฉินก็จะมั่นใจได้ว่าสามารถทำให้การเรียนการสอนดำเนินการต่อไปได้

พร้อมกันนี้ เมื่อถามว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงในช่วงเปิดภาคเรียนหรือไม่ นายณัฐพล กล่าวว่า มีความห่วงใยในเรื่องของรถโรงเรียนที่จะต้องมีการเพิ่มจำนวนรอบให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทั้งยังห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของคุณครู และนักเรียน ที่จะต้องระมัดระวังดูแลเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะทางเด็กเล็กที่อาจจะมีการดูแลควบคุมยาก อาจจะต้องมีการขอความช่วยเหลือจากทาง อสม. และกระทรวงมหาดไทย เข้ามาช่วยดูแลเพิ่มเติม