นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล แถลงถึงกรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่สถานการณ์โควิค-19 ผ่านมา 3 เดือนแล้วซึ่งประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนส่งผลให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิค-19ได้อย่างที่เห็น แต่วานนี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุว่าจะขยายการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน โดยอ้างว่ารองรับการคลายล็อคในระยะที่ 5 ซึ่งกรณีดังกล่าวพรรคก้าวไกลเห็นว่า ไม่พบผู้ป่วยในประเทศต่อเนื่องจนถึงวันนี้เป็นเวลา 32 วันแล้ว และหากในอนาคตพบผู้ป่วยก็เห็นว่าศักยภาพของประเทศที่เตรียมไว้ในด้านสาธารณสุขก็รองรับได้ จึงไม่มีเหตุผลใดเพียงพอที่จะขยายการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ออกไป อีกทั้งมีกฎหมายในกลไกปกติที่จะดูแลการแพร่ระบาด ดังนั้น พรรคก้าวไกลจึงขอคัดค้านการขยายใช้ พรก.ฉุกเฉิน ต่อ และหวังว่ารัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ยุติการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน และเน้นการฟื้นฟูชีวิตของประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมแสดงออกทางการเมืองตามสิทธิเสรีภาพที่มีอยู่ เพื่อช่วยกันกดดันรัฐบาลให้ยุติการใช้ พรก.ฉุกเฉิน

ขณะเดียวกัน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ยังกล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนไม่ได้ต้องการความสามารถพิเศษในการป้องกันโรคแต่ต้องการผู้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่เป็นผลกระทบ มีคนตกงานอีกจำนวนมาก แต่สิ่งที่เห็นกับกลายเป็นการแก่งแย่งเก้าอี้กันภายในรัฐบาลและมีภาพการแก่งแย่งแบ่งเงินทอน