นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนหรือ PPP ว่า ในการประชุมวันนี้ได้รับทราบถึงปัญหาความล่าช้าของโครงการต่างๆในการลงทุน ที่ชะลอออกไปจากปัญหาโควิด-19 โดยในวันนี้ได้เร่งผลักดันให้ทุกรัฐวิสาหกิจจะต้องพยายามให้โครงการที่จะดำเนินการในปี 2563 ต้องดำเนินการให้ได้แม้จะล่าช้าแต่ไม่ควรล่าช้าจนข้ามปี และทุกโครงการจะต้องชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าในแต่ละโครงการลงทุนได้

อย่างไรก็ตามโครงการที่ความสำคัญในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน มี 18 โครงการ มูลค่า 472,000 ล้านบาท ซึ่งในกลุ่มนี้มีโครงการล่าช้าออกไปจากผลกระทบของโควิด-19 รวม 10 โครงการ สูงสุดคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีมูลค่าการลงทุน 200,000 กว่าล้านบาท ต้องรอวัสดุอุปกรณ์จากประเทศจีน