นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กนง. ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จากเดิมติดลบร้อยละ 5.3 มาอยู่ที่ติดลบร้อยละ 8.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรงในช่วงไตรมาส 2 จนทำให้รัฐบาลประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก

ส่วนการส่งออกของไทยในปีนี้คาดว่าจะติดลบร้อยละ 10.3 จากเดิมติดลบร้อยละ 8.8

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2563 ติดลบร้อยละ 1.7

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 5