สินเชื่อรถยนต์ “ธนชาตDRIVE” โดยทีเอ็มบี I ธนชาตผู้สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์อันดับหนึ่งของไทยตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์ Covid-19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างวงกว้างออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ “ตั้งหลัก” พร้อมเร่งนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาบริหารจัดการดูแลลูกค้าจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมถึงผนึกกำลังทุกส่วนงานขององค์กรทุ่มเทช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มกำลังหวังบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าให้กลับมาตั้งหลักเดินหน้าต่อได้โดยเร็วและมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

นายป้อม เพชรรสานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์ทีเอ็มบี และรองกรรมการผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ธนาคารธนชาต เปิดเผยว่าทีเอ็มบีและธนชาตเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนคนไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ Covid-19 และเตรียมความพร้อมสู่โลกหลังยุค Covid-19 ไปด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ออกมาตรการ “ตั้งหลัก” เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงและเร่งด่วนโดยได้ให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนของ eco-system ของตลาดรถยนต์ทั้งลูกค้าสินเชื่อรถยนต์รายย่อยพันธมิตรดีลเลอร์และลูกค้ารายใหญ่เพื่อช่วยเยียวยาให้สามารถประคับประคองธุรกิจและดำเนินชีวิตต่อไป

มาตรการช่วยเหลือสำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์รายย่อยธนชาตDRIVE ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วและสินเชื่อรถแลกเงินพักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือนและ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวดส่วนลูกค้าสินเชื่อเล่มแลกเงินให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนโดยในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วกว่าครึ่งของลูกค้าทั้งหมดและเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

ธนชาตDRIVE ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเสริมในการดูแลลูกค้าจำนวนมากให้รวดเร็วและทั่วถึงมีการใช้ช่องทางดิจิทัลหรือ QR CODE เพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง (100% self-service) และมีระบบซอฟท์แวร์อัตโนมัติ (Robotic Process) ที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและจัดการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อย่นระยะเวลาบริการลูกค้าซึ่งสามารถบริการได้ถึง 30,000 รายต่อวันและในส่วนของลูกค้าใหม่ที่ยังมีความจำเป็นที่ต้องการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจหรือต้องการเงินก้อนเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตของครอบครัวสามารถสมัครสินเชื่อธนชาต DRIVE รถแลกเงินโดยรับเงินไปก่อนแล้วค่อยชำระงวดแรกได้ในอีก 60 วันจากวันเริ่มสัญญา

สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่พันธมิตรคู่ค้าและดีลเลอร์ที่ประสบปัญหากำลังซื้อที่ลดน้อยลงอย่างมากธนชาตDRIVE ได้มีโปรแกรมพักชำระหนี้สำหรับสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทสำหรับพันธมิตรและดีลเลอร์และปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายรถยนต์ (Floor Plan Financing) รวมถึงมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) อัตราดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 6 เดือนแรกซึ่งสอดรับกับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจและรักษาการจ้างงานได้รวมถึงช่วยสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้นอกจากนี้ธนชาตDRIVE ยังส่งมอบความห่วงใยด้วยประกันคุ้มครองไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่ดีลเลอร์ทั้งรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วด้วยทุนประกันภัย 100,000 บาท/กรมธรรม์รวม 840 ล้านบาทระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปีพร้อมค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาทกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรืออาการรุนแรง 100,000 บาทอีกด้วยซึ่งในช่วงที่จัดโปรแกรมดังกล่าวมีดีลเลอร์สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนกว่า 3,000 ราย

ธนชาตDRIVE ตระหนักถึงปัญหาของลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทั้งรายย่อยลูกค้ารายใหญ่พันธมิตรคู่ค้าและดีลเลอร์จึงมุ่งมั่นและไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำเสนอมาตรการช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั่วถึงรวมถึงการเร่งนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามาเสริม

“เราเชื่อว่ามาตรการ ‘ตั้งหลัก’ และมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมหลายโปรแกรมที่ทางธนชาตDRIVE ได้ผนึกกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นทุ่มเทช่วยเหลือลูกค้ามาโดยตลอดจะช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาตั้งหลักในการใช้ชีวิตพร้อมสามารถที่จะตั้งรับเชิงรุกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นต่อไป” นายป้อมเพชรกล่าวปิดท้าย