นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า แม้จะมีการคลายล็อกมาตรการป้องกันโควิด-19 ระยะที่ 4 แต่กรมเจ้าท่ายังคงมาตรการเข้มงวดเรื่องการคัดกรองผู้โดยสาร การเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะท่าเรือท่องเที่ยวซึ่งพบว่าขณะนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จ.ชลบุรี เป็นท่าเรือที่มีผู้มาใช้บริการเพื่อเดินทางข้ามไปท่องเที่ยว เกาะล้านเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของนักท่องเที่ยว จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19รอบใหม่

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ประจำจุดเพื่อจัดระเบียบการใช้บริการ ตามข้อสั่งการของ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมกำชับ ผู้ประกอบการเรือ ต้องมีการเว้นระยะห่างที่นั่งบนเรือ และเจ้าหน้าที่จะตรวจความเรียบร้อยบนเรือก่อนออกจากท่าทุกลำ

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวยังคงต้องทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นการเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19