นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวความคืบหน้าการพิจารณาวันหยุดชดเชยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ศบค. ในวันศุกร์นี้จะประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องการเปิดเรียนเป็นหลัก และประเมินผลการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีให้ความเป็นห่วงเรื่องการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ จึงจะหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนเป็นหลัก ส่วนเรื่องของการชดเชยวันหยุดทางคณะกรรมการกลั่นกรองไม่ได้เสนอประเด็นนี้มาพิจารณา มีแต่หน่วยงานทางศาสนาที่หารือเรื่องการเปิดให้ประชาชนทำบุญ เวียนเทียนในวันเข้าพรรษา ซึ่งก็ทำได้ตามปกติโดยจะต้องใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ และวันหยุดยังคงเป็นวันที่ 4-6 กรกฎาคมเหมือนเดิม ยังไม่ได้พูดถึงวันหยุดชดเชยเพิ่มในต้นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเพิ่มเริ่มต้นการเปิดเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการประชุม ศบค. สัปดาห์นี้ยังมีการพิจาณราเรื่องของการผ่อนคลายกิจกรรมภาคเศรษฐกิจในระยะต่อจากนี้ ได้แก่ ผับ บาร์ สถานบันเทิง กิจกรรมที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะมีการประเมินโดย ศบค. จะทำให้สอดคล้องกับการประเมินของสาธารณสุข ซึ่งภาพรวมยังเป็นไปด้วยดี ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมาแล้ว 28 วัน ก็เป็นที่น่าพอใจ การพัฒนาวัคซีนก็เร็วกว่าแผนที่กำหนด ถึงว่ามีสัญญาณดีในประเทศไทยค่อนข้างมาก ในส่วนกระทรวงวัฒนธรรมขณะนี้เหลือเรื่องการจัดแสดงมหรสพที่มีคนเกินกว่า 500 คนขึ้นไป ซึ่งการเว้นระยะห่าง 4 ตารางเมตรต่อ 1 คน จะมีอุปสรรคในเรื่องการแสดง ทั้งคอนเสิร์ต นาฎศิลป์ ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมที่คาดว่าจะมีการผ่อนคลายในเฟสต่อไปต้องมีข้อปฎิบัติต่างๆ ซึ่งครั้งนี้ จะรวมทั้งหมด ที่ตกค้างอยู่

ส่วนการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาและการเวียนเทียนของแต่ละจังหวัด ไม่ได้มีข้อห้าม แต่การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัย แต่ไม่ได้จำกัดจำนวนคนหรือพื้นที่ แต่ให้เจ้าภาพที่จัดงานไปพิจารณา โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดไปร่วมดูแล ทั้งนี้ยืนยันนายกฯให้ความเป็นห่วงการประเมินหลังผ่อนคลาย ซึ่ง 4 เฟส ที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดี