ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้มีการหารือกัน ถึงวาระที่จะเข้าสู่สภา ในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้ โดย นายสุทินคลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวว่าใน2วันนี้จะเป็นวาระเพื่อทราบ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งเนื้อหาเกี่ยวกับวาระเพื่อทราบ ทั้งหมด 19 เรื่อง ถือว่ามีจำนวนมาก จึงได้มีการหารือกับทางวิปรัฐบาลเพื่อหาแนวทางในการจัดระยะเวลาในการพิจารณา

ด้าน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยเสนอต่อที่ประชุมว่า มีหนึ่งเรื่องใน 19 เรื่องที่เป็นการปฏิรูปประเทศ จึงอยากขอให้ยกเรื่องนี้ไปไว้หลังสัปดาห์การอภิปรายงบประมาณปี 64 เพราะเป็นเรื่องสำคัญ และต้องใช้เวลาในการอภิปรายยาวนาน

ขณะที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เลขาธิการพรรคร่วมฝ่ายค้าน เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้ใช้ระยะเวลา 2 วันในการพิจารณาวาระเพื่อทราบ 19 เรื่อง แต่จะแล้วเสร็จกี่เรื่อง ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของประชุม