นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งล่าสุดเริ่มคลี่คลายแล้ว ทางกรมฯจะดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศต่อรุ่นละ 50 คน โดยรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จะเริ่มอบรมในเดือนกรกฎาคม 2563 สำหรับรุ่นที่ 5 และ 6 กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 300 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กพร. สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีแล้ว มีผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 511 คน มีงานทำ 499 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 โดยมีสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กว่า 230 บริษัท รับเข้าทำงานทันที ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความพร้อมในการทำงานและมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ มีตัวแทนจากสถานประกอบกิจการด้านการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เช่น เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการขนส่งทางศุลกากร ภาษีและพิธีการศุลกากรการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การบรรจุและการขนส่งในรูปแบบต่างๆ และภาษาอังกฤษสำหรับกระบวนการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 4 เดือน

ขณะที่ นายสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ นักศึกษาที่จบ ป.ตรี และยังว่างงานอยู่ จะได้รับโอกาสฝึกทักษะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคม มีความมั่นใจรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากกพร.และ ITBS ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ จึงการันตีค่าจ้างให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน หากมีทักษะด้านภาษา เริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อเดือน