นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การปะทะกันระหว่างจีนกับอินเดีย ที่ทางตอนเหนือของอินเดีย นั้น กระทรวงพาณิชย์มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แต่จากที่ได้มีการประเมินในเบื้องต้น สิ่งที่คาดว่าน่าจะมีผลกับประเทศไทยนั้น น่าจะเป็นผลกระทบในเชิงบวกกับไทย ที่อาจจะส่งออกสินค้าเข้าไปทดแทนการนำเข้าสินค้าจากจีนของอินเดีย เนื่องจาก อินเดีย เป็นประเทศชาตินิยมที่แรงมากชาติหนึ่ง อาจมีการต่อต้านการใช้สินค้าที่มาจากประเทศจีนและอินเดียอาจจะมีมาตรการออกมา เพื่อตอบโต้จีนได้อีก อาทิ การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทสำหรับสินค้าจากจีน ผู้ประกอบการไทย น่าจะได้อานิสสงค์ จากสถานการณ์นี้ เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าหลัก ส่วนในตลาดจีนไม่ได้กระทบกับการค้าไทย

อย่างไรก็ตาม สำหรับทั้ง 2 ตลาด กรมฯ มีกิจกรรมเตรียมรองรับ เมื่อตลาดพร้อมที่จะให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในตลาดนั้นๆได้ นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์