ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติ กรุงเทพมหานคร (ผอ.ปปส.กทม. )เปิดเผยว่า วันนี้ ตนพร้อมด้วย ผอ.ปพ. ผอ.ยอ. และชุดอำนวยการประสานและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ เจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางกอกน้อย โดยมีนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย

นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์

1) การเยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชมการแสดงเชิดสิงโตของเด็กและเยาวชนชุมชนวัดอัมพวา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกซ้อม จาก ปปส.กทม.

2) รายงานสรุปผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ชุมชนวัดอัมพวา

3) การถ่ายทอดนโยบาย ข้อสั่งการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

4) การเปิดเวทีรับฟังปัญหายาเสพติดในพื้นที่

5) การรายงานโครงการเฝ้าระวัง สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด

นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์

ผอ. จันทร์เพ็ญ เปิดเผยอีกว่า จากนั้นได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการชุมชนเฝ้าระวัง สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี ชุมชนมัสยิดนูรุ้ลย่ากีน เขตจอมทอง และกลุ่มพื้นที่กรุงธนใต้ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกองขยะหนองแขม เขตหนองแขม ชุมชนหมู่ 6 เขตทุ่งครุ ชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรี เขตบางบอน ชุมชนละ 9,000 บาท เพื่อให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมเดินเวรยามเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ผู้ค้า ผู้เสพผู้ติด และผู้มีอาการทางจิตอันเป็นผลมาจากยาเสพติดในชุมชน ก่อนเดินทางกลับได้มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือพร้อมทั้งน้ำดื่ม ป.ป.ส. และสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด ให้กับชุมชน

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินกลุ่มพื้นที่กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ฯ 6 ชุมชน ประชาชนผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจากชุมชนวัดอัมพวา และ ปปส.กทม. รวมทั้งสิ้น 80 คน

นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์