ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง เรื่องผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง กกต.เขต4 จ.ลำปาง เผยผลคะแนนรวมการเลือกตั้งซ่อม 20 มิ.ย.63 ด้าน “วัฒนา” คว้าชัย 61,914 คะแนน

สมาชิกภาพสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563 เป็นวันเลือกตั้งนั้น

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตการเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งดังต่อไปนี้
1.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1.1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 162,920 คน
1.2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 110,007 คน
2.จำนวนบัตรเลือกตั้ง
2.1 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจัดสรร 166,980 บัตร
2.2 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 110,007 บัตร
2.3 จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 56,973 บัตร
3.จำนวนบัตรที่ใช้นับคะแนน
3.1 บัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 110,007 บัตร
3.2 บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง — บัตร
3.3 บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร — บัตร
3.4 รวม 110,007 บัตร
4.ผลการนับคะแนน
4.1 บัตรดี 103,234 บัตร
4.2 บัตรเสีย 3,741 บัตร
4.3 บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครใด 3,032 บัตร
5. จำนวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด
1. นายวัฒนา สิทธิวัง พรรคพลังประชารัฐ 61,914 คะแนน
2. ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ พรรคเสรีรวมไทย 38,336 คะแนน
3. นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2,465 คะแนน
4.นายอำพล คำศรีวรรณ พรรคท้องถิ่นไท 292 คะแนน
5.รายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ พรรคไทรักธรรม 227 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 103,234 คะแนน