นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นท่าเรือบางเบ้า อ.เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อตรวจความพร้อม ก่อนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจะอนุญาตให้ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เป็นต้นไป ซึ่งทางอุทยานได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว เช่น การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในสถานที่แต่ละจุด ไม่เกิน 200 คน การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย 100% ในเขตพื้นที่อุทยาน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด เข้มงวดมาตรฐานเรือนำเที่ยวและความปลอดภัยของผู้โดยสาร เน้นการเว้นระยะห่าง หน้ากากอนามัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยมีมาตรฐานและพร้อมใช้งาน การสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัย