นายวัฒนา เมืองสุข รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับฟังความเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าขณะนี้ทางคณะกรรมาธิการได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อจากก่อนหน้าที่จะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แล้ว โดยจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่เหลือและมีการเปิดรับฟังเพิ่มเติมนอกเหนือจากกลุ่มที่เหลืออีกด้วย

ทั้งนี้นายวัฒนา กล่าวต่อว่าจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นมานั้น ส่วนใหญ่มีความเห็นและเห็นปัญหาตรงกันโดยอยากที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ส่วนจะมีการแก้ไขอย่างไรนั้นจะมีการเปิดรับฟังความเห็นอีกครั้งหนึ่ง