นางสาวพรพรรณ เภตรารัตน์ ตัวแทนอาชีพนักดนตรีอิสระ กล่าวว่า ขอให้กลุ่มนักดนตรีได้ทำงานตามปกติ หลังจากที่ขณะนี้หลายกิจการได้รับการคลายล็อกแล้วในเฟสที่ 4 แต่อาชีพนักร้องนักดนตรี แทบจะเป็นอาชีพเดียวที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรน จึงอยากขอความเห็นใจให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวได้กลับมาทำงาน เพื่อให้มีรายได้มาดูแลครอบครัว เนื่องจากที่ผ่านมาได้แบกรับค่าใช้จ่ายมาเป็นเวลากว่า 4 เดือน ทำให้รายได้หายไป และหากยังไม่ได้ทำงาน อีกหลายครอบครัวอาจได้รับผลกระทบมากขึ้น จากค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังคั่งค้างอยู่ โดยภายใน 1 กรกฎาคมนี้จะถึงกำหนดชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในรอบบิลที่4 แล้ว

ทั้งนี้พบว่าครอบครัวอาชีพนักดนตรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานดนตรี มีกว่า 1 แสนครอบครัว จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีให้ความขัดเจนให้กลุ่มอาชีพนักดนตรีสามารถกลับไปทำงานได้ภายใน 7 วัน เนื่องจากหากไม่ได้ทำงานในข่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีรายได้จ่ายค่างวดต่างๆในเดือนกรกฎาคมนี้

อย่างไรก็ตามหากทางรัฐบาลได้ผ่อนปรนให้กลุ่มอาชีพนักดนตรี กลับมาทำงานได้ตามปกติ ก็พร้อมที่จะจ่ายหนี้ และพร้อมที่จะปฏิบัติการตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดทั้งการใส่หน้าการอนามัยการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิเป็นต้น นอกจากนี้ทางกลุ่มนักดนตรียังเสนอให้สถาบันทางการเงินช่วยพักชำระหนี้ ให้กับกลุ่มนักดนตรีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาด้วย