นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงการเปิดแสดงบัญชีทรัพย์สินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผ่าน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ว่า จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ ป.ป.ช. กรณีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ พบว่าไม่มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายชัช ชลวร ไว้แต่อย่างใด และในเว็บไซต์ดังกล่าว ระบุว่า “ไม่พบข้อมูล”

ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 19 มิ.ย. 63 เวลาประมาณ 10.30 น. ตนจะไปยื่นหนังสือขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า นายชัช ชลวร ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือไม่ หากยื่นแล้ว ขอให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย รวมทั้งจะขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินของตุลาการที่ยื่นบัญชีไว้แล้วทั้ง 6 คนด้วย