นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ว่า ในวันนี้ได้มอบนโยบายฝาก บีโอไอ เพื่อเร่งยกเครื่องเศรษฐกิจไทย ซึ่งในเรื่องแรกต้องสร้างจุดเด่นในการเป็นศูนย์กลางของกลุ่ม CLMV โดยประเทศไทยจะไม่ใช่แค่ฐานการผลิต แต่จะต้องเป็นศูนย์กลาง หรือ HUB ของอาหารแปรรูป เกษตร และการบริการ รวมทั้งศูนย์บริการทางการแพทย์

ขณะที่ภายในประเทศจะต้องสร้างรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ หรือ สตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นประเทศ ที่มีมูลค่าการระดมทุนมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 5 ปีข้างหน้า ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศด้านภาคการเกษตร ท้องถิ่น เนื่องจากหลังโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานกลับสู่ภาคเกษตรมากขึ้น

อย่างไรก็ตามขออย่ากังวลกับตัวเลขของนักลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ขอให้มองภาพการสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น