นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวจากรัฐบาลว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะขาดงบ ว่ารู้สึกแย่และเสียใจกับคำตอบของฟากฝั่งรัฐบาลว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะขาดงบ จึงมีข้อสังเกตที่เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจก้บนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในทางตรงกันข้าม กลับรวบอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเฉกเช่นนานาอารยประเทศ ประเทศที่เจริญแล้ว ล้วนให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั้งนั้น

ที่น่าเสียใจที่สุดก็ คือ บรรดาผู้บริหารท้องถิ่นที่ยังรักษาการอยู่ในตำแหน่งขณะนี้ อยู่ได้ก็ด้วย คำสั่ง และประกาศ คสช. ในขณะที่นายกรัฐมนตรีป่าวประกาศไปทั่วโลกประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้ว

ดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐบาลนี้ดูถูกประชาชนอย่างที่สุดที่ไม่รักษากติกา รักษาความเป็นธรรมในการปกครองบ้านเมือง ที่แย่กว่านั้นก็คือ ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งถูก ป.ป.ช. สอบข้อหาทุจริต ถูกคำสั่ง คสช. พักหน้าที่ แต่หลุดคดีในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา ตนรู้สึกรับไม่ได้และเหลืออดที่รัฐบาลขาดมโนสำนึกในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี