ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงทหารยศ พ.อ.ชูนิ้วกลาง ใส่กลุ่มเดินมิตรภาพ หลังเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่า ตนได้สั่งการและเน้นย้ำในที่ประชุมทุกครั้ง เวลานี้ทุกคนที่ออกไปทำงานไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนหรือไม่ก็ตามแต่ ต้องมีความระมัดระวัง และมีความรอบครอบ ใคร่ครวญให้ดี ที่สำคัญจะต้องไม่ใช่อารมณ์ของตัวเอง และต้องมีความอดทนเพราะเราเป็นข้าราชการ อย่างไรก็ตามเราอยู่ในกรอบของความเป็นข้าราชการ ทำให้ได้ตามที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่า “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ต้องทำให้ได้ แต่หากทำผิดตามลักษณะนี้ขึ้น เราก็ต้องดำเนินการตามระเบียบต่อไป