นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดภายภายหลังหารือสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางบกเเห่งประเทศไทย ถึงเเนวทางช่วยเหลือกิจการขนส่งทางบกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ว่า สหพันธ์ฯ ได้ขอให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางสนับสนุนการขนส่งทางบก โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายกว่า3แสนรายที่ได้รับผลกระจากการจ้างงานประมาณ 5-6 ล้านคน สำหรับการช่วยเหลือได้วางเเนวทางไว้ 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น โดยกระทรวงการจะคลังพิจารณามาตรการเสริมสภาพคล่องการเงินให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงเเหล่งเงินทุน สามารถเข้าถึงเเหล่งเงินทุนจากธาคารของรัฐได้มากขึ้น ซึ่งจะมีการหารือ กับ สสว.เพื่อออกมาตรการช่วยเหลือภายในอาทิตย์หน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

ขณะที่ ระยะยาว จะทำการฟื้นฟูกิจการโลจิสติกส์หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล ซึ่งกระทรวงคลังจะมีการหารือเพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปรับตัว รวมถึงมาตรการพัฒนาบุคคลกร พร้อมกันนี้ เตรียมประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคมเเละรัฐบาลพัฒนาดิจิทัลเเพลตฟอร์มสำหรับโลจิสติกระดับชาติ เป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้าทั่วประเทศขึ้นสู่ระบบดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยังมีแหล่งเงินกู้ถึง 500,000 ล้านบาท ขณะนี้ใช้ไปเพียง 70,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกช่องทางดูแลสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนี้ยังมีวงเงินสินเชื่อซอฟโลนจากธนาคารของรัฐอื่นที่ยังสามารถใช้ได้