นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า จากกรณีเกษตรกรเสียชีวิต ล่าสุดทางธนาคารไม่ได้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับทายาทของผู้ที่เสียชีวิต ในวงเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยเรื่องดังกล่าวทายาทผู้เสียชีวิตจะต้องทำเรื่องขออุทธรณ์ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้พิจารณารับช่วงต่อจากผู้เสียชีวิต ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายไป

ขณะที่ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือนล่าสุด มีการโอนเงินให้เกษตรกรแล้วประมาณ 6,398,085 ราย ตามฐานข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อย โดยเกษตรกรได้รับเงินเข้าตามบัญชีถูกต้อง

ทั้งนี้ประเด็นมีปัญหาในการรับเงินคือเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องและไม่พบบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ จึงเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้เกษตรกรเปิดบัญชีใหม่ โดยทางธนาคารยังสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกรได้วันละ 1 ล้านราย