นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘สมชัย ศรีสุทธิยากร Fan page‘ กล่าวถึงระบบการคำนวณคะแนนเสียงในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปว่า คณิตศาสตร์เลือกตั้ง ตอนที่ 3 เกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ เกณฑ์ที่ปลอดภัย มีตัวเลขน้อยที่สุด (minimum requirement) ที่จำเป็น และตัวเลขที่ปลอดภัย (safety number) ในการเตรียมการเลือกตั้งสำหรับพรรคการเมือง ตัวเลขน้อยที่สุด คือ ตัวเลขที่เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย ส่วนตัวเลขที่ปลอดภัย คือตัวเลขที่เผื่อเหลือเผื่อขาด เป็นตัวเลขที่ต้องยอมฟุ่มเฟือยให้เกินไว้แล้วแต่สถานะหรือความสามารถของแต่ละพรรค แต่ควรเผื่อไว้ให้เหนือกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายประมาณร้อยละ 20-30

1) เตรียมการขอจอจองจดจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องการคนแค่ 15 คน แต่เวลายื่นควรเผื่อไว้สัก 20 คน เพราะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ีคุณสมบัติต้องห้าม 18 ข้อ เพราะหากเสนอมาพอดีแล้วคุณสมบัติไม่ครบ ต้องคืนมาแก้ไข เสียเวลาเปล่าไปอีก 60-90 วัน

2) กรอบเวลาในการดำเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จของพรรคการเมือง ตามคำสั่งของ คสช.ที่ 53/2560 คือ ต้องทำให้เสร็จใน 180 วัน นับแต่ 1 เมษายน 2561 ดูจากกรอบเวลาคล้ายว่าจะมีเวลามาก. แต่สิ่งที่พึงระมัดระวังคือ ถ้า กฎหมาย ส.ส./ส.ว. ประกาศในราชกิจจาฯเร็วกว่าที่คาด วันเลือกตั้งมีสิทธิกลับมาอยู่ในช่วงปลายปี 2561 ไม่ใช่ต้นปี 2562 และฝ่ายต่างๆยืนยันความพร้อมในการเลือกตั้งเร็ว เวลาที่ปลอดภัยจะไม่ใช่ 6 เดือน อาจเหลือเพียง 4 เดือน นับจาก 1 เมษายน 2561

3) จำนวนสมาชิกในสาขาภาค 4 ภาคๆละ 500 คน และตัวแทนจังหวัดๆละ 100 คน ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการส่งผู้สมัครเขต แปลว่า หากจะส่งครบทุกเขตเพื่อหวังคะแนนให้มากเพื่อไปคำนวณปันส่วนไปยังจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องมีสมาชิกจากทุกจังหวัด รวม 7,700 คน (จังหวัดละ 100) แต่การคิดเผื่อเหลือเผื่อขาดควรขยับขึ้นไปเป็น 120-130 คน ต่อจังหวัด หรือรวมทั้งประเทศ 10,000 คน โดยกระจายครบทุกจังหวัด

4) โรดแม็ปเลือกตั้ง หากยืด โซนปลอดภัยในการการเตรียมการของทุกฝ่าย ทั้ง กกต. และ พรรคการเมือง จะมีมากขึ้น แต่หาก โรดแม็ป เร็วกว่าที่คิด เช่น หากนายกฯสามารถทูลเกล้าฯได้ภายใน 15 มีนาคม 2561 และหากมีการโปรดเกล้าฯลงในภายใน 1 เดือน ไม่ใช่กรอบเต็ม 3 เดือนตามกฎหมาย นับจากกลางเมษายนนี้ ปฏิทิน 90 วันที่ชะลอใช้ กม.ส.ส. จะเริ่มนับ และตามด้วย การเลือกตั้งใน 150 วัน และ ถ้า กกต.ไม่ใช้เวลาเต็ม 150 วัน ในการจัดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในปลายปี 2561 ตัวเลขเวลาที่ปลอดภัยในการเตรียมการของทุกฝ่ายจะสั้นลง ขอให้เตรียมรับมือกันด้วย

เลือกตั้งคราวนี้ ไม่ง่ายสำหรับทุกฝ่ายครับ

 

Somchai