ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ยากในการประเมินการหดตัวของเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีความไม่แน่นอนสูง รวมทั้งที่ผ่านมาหลายสำนักในหลายประเทศได้ออกมาประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะติดลบที่ร้อยละ 3-5 รวมทั้งยังมีโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะหดตัวอย่างรุนแรงจนมีผลกระทบรุนแรงในภาคการเงินได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องจับตา

ขณะการกู้เงินของรัฐบาลผ่าน พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท ในการดูแลเศรษฐกิจของประเทศนั้น หากมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ เชื่อว่าวงเงินดังกล่าวจะสามารถประคับประคองเศรษฐกิจไทยได้ในระยะเวลา 6 เดือน

อย่างไรก็ตามเรื่องที่รัฐบาลต้องระมัดระวังในปีหน้า คือวงเงินหนี้สาธารณะที่อาจจะขยับขึ้น ในขณะที่การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐจะลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว