วันที่ 21 พ.ค.63 ตั้งเเต่เวลา 09.00-12.00 น. : พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผู้ช่วย ผอ.ศอ.จอส.(ตร.),พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 // ได้ตรวจเยี่ยมการบูรณาการ​ และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ครอบคลุม 5 สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 21 พ.ค.- 2 มิ.ย.63 รวมเวลา 13 วัน