นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่า ในวันนี้ประชุม ได้พิจารณา โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก โดยจะพัฒนา เมืองการบินภาคตะวันออก ในพื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภา รวมวงเงินลงทุนประมาณ 290,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำรัฐได้ประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งภาษีอากรเพิ่มมากกว่า 62,000 ล้านบาท ยังไม่นับรวมรายได้ภาษีทางอ้อมกับธุรกิจเชื่อมโยงนอกเมืองการบินภาคตะวันออก รวมทั้งเกิดการจ้างงานเพิ่ม 15,600 ตำแหน่งต่อปี ในระยะ 5 ปีแรก

อย่างไรก็ตามความสำคัญของเมืองการบินภาคตะวันออก อีอีซี วางยุทธศาสตร์ให้ เมืองการบินภาคตะวันออก ถือเป็นสนามบินกรุงเทพฯ แห่งที่ 3 เชื่อมสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ ด้วยรถไฟความเร็วสูง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมายโดยเฉพาะการเป็น ศูนย์กลางอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ Logistics ของ EEC และยังเป็นศูนย์กลางของ มหานครการบินภาคตะวันออก ที่จะครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมือง ประมาณ 30 ก.ม. โดยรอบสนามบินตั้งแต่พื้นที่พัทยา ถึง ตัวเมืองระยอง